برخی از کاتالوگ های ما را بررسی کنید

کاتالوگ ایلیا استیل

تعداد صفحات : 2


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ بیمکث

تعداد صفحات : 16


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ کن لوازم خانه

تعداد صفحات : 2


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ سینک و شیر کن

تعداد صفحات : 1


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ فر کن

تعداد صفحات : 1


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ کن

تعداد صفحات : 1


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ گاز دیفندی کن

تعداد صفحات : 1


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ گاز کن

تعداد صفحات : 1


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ لیست قیمت ملونی

تعداد صفحات : 61


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ استیل البرز

تعداد صفحات : 57


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ البرز روز

تعداد صفحات : 26


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

کاتالوگ فراسازان

تعداد صفحات : 19


برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

اینجا کلیک کنید !

ارزشهـــای بنیادیـــن شرکت صدرا پاسارگاد پیشرو
(همون چیزهایی که تحت هیچ عنوان زیر پا نمی گذاریم)
  رقابـــت سالم و پایبنــدی به اصول حرفه ای
معامله برد و برد با شرکا و همکاران خود
رعایت احترام به مشتریان و شرکای تجاری 
روحیه رقابت و نوآوری و آموختن و تلاش و صداقت سر لوحه ماست
خرسندی و رضایت مندی تمامی اعضای بزرگ خانواده صدرا پاسارگاد پیشرو
بازرگانی صدرا پاسارگاد پیشرو در سال 1380 با هدف واردات و صادرات تجهیزات آشپزخانه تاسیس گردید
و تا به امروز با تکیه بر لطف الهی و با بهره گرفتن از تیمی مجرب در این عرصه قوی عمل کرده است

تماس با ما
راه های ارتباطی ما با شما را انتخاب کنید*
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

مشتری کانون توجه ماست

آخرین مقالات صدرا پاسارگاد پیشرو

هنوز مقاله ای نداریم
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
شرکای تجاری